Basisscholen Sint-Lodewijkscollege

Brugge

De scholengemeenschap ‘Basisscholen Sint-Lodewijkscollege Brugge’ is een groep van acht basisscholen die samenwerken op diverse vlakken. De acht basisscholen zijn katholieke scholen van het vrij gesubsidieerd onderwijs: zes scholen voor gewoon basisonderwijs (schoolbestuur VZW Sint-Lodewijk Brugge) en twee scholen voor buitengewoon basisonderwijs (VZW Buiten-Gewoon).

De scholengemeenschap streeft naar een efficiënte organisatie waarin al onze scholen vanuit een christelijke inspiratie en volgens een eigen opvoedingsprofiel kwalitatief goed onderwijs aanbieden aan de kinderen in de regio. Op schooloverstijgend niveau werken wij aan een modern pedagogisch beleid, zorg, preventie, nascholing, ict, personeelsbeleid, administratieve samenwerking, taakverdeling en solidariteit.

Kom je ook langs naar onze infodagen?

op 24 februari tussen 9:30u en 12:00u

Op zaterdag 24 februari, tussen 9u30 en 12u00, nodigen wij ouders, nieuwe kleuters en/of nieuwe leerlingen lager uit om een kijkje te nemen in onze school. We doen een rondleiding en laten je kennis maken met de juffen en meesters.

Wie inschrijft voor de infodag krijgt een kleurrijke affiche thuis waarop je kleuter stickers kan plakken die tonen hoe ons leuke figuurtje STIP naar school zal gaan. Op die manier willen we de kleuters warm maken om op 24 februari op bezoek te komen. Wie alle stickers verzameld heeft, krijgt op de infodag van STIP een superleuke pet voor de zomermaanden.

Wist je dat alle Brugse basisscholen vanaf nu met een aanmeldingssysteem werken? Wens je in één van onze scholen in te schrijven? Lees dan zeker de info op de website en meld je aan tussen 27 februari en 19 maart 2024 om een plaatsje te bemachtigen in onze scholen! Meer info op www.naarschoolinbrugge.be