Basisscholen Sint-Lodewijkscollege

Brugge

De scholengemeenschap ‘Basisscholen Sint-Lodewijkscollege Brugge’ is een groep van acht basisscholen die samenwerken op diverse vlakken. De acht basisscholen zijn katholieke scholen van het vrij gesubsidieerd onderwijs: zes scholen voor gewoon basisonderwijs (schoolbestuur VZW Sint-Lodewijk Brugge) en twee scholen voor buitengewoon basisonderwijs (VZW Buiten-Gewoon).

De scholengemeenschap streeft naar een efficiënte organisatie waarin al onze scholen vanuit een christelijke inspiratie en volgens een eigen opvoedingsprofiel kwalitatief goed onderwijs aanbieden aan de kinderen in de regio. Op schooloverstijgend niveau werken wij aan een modern pedagogisch beleid, zorg, preventie, nascholing, ict, personeelsbeleid, administratieve samenwerking, taakverdeling en solidariteit.